Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

Carlota
9861 716d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaprecelka precelka
Carlota
0367 ed7c
Reposted fromskatrix skatrix viaprecelka precelka
Carlota
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaprecelka precelka
Carlota
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Carlota
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Carlota
1069 f42c 500
Carlota
Carlota
Carlota
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
Carlota
6760 a5b2
Reposted fromimradioactive imradioactive viadangerzone dangerzone
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viadangerzone dangerzone
Carlota
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadangerzone dangerzone
7095 e2e6 500
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viadangerzone dangerzone
Carlota
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viadangerzone dangerzone
Carlota
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadangerzone dangerzone
Carlota
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamauak mauak
Reposted frommarjabronikowska marjabronikowska viamauak mauak
Carlota
Carlota
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamauak mauak
Carlota
4180 0c61
Reposted frommartynkowa martynkowa viadomynyka domynyka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl